Regulamin

REGULAMIN PRALNI KOLOROWA w Lublinie

Oddanie odzieży do prania jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu pralni przez Klienta.

 • Pralnia przyjmuje do prania chemicznego wyłącznie odzież posiadającą oznakowanie fabryczne PA. W innym przypadku odzież przyjmujemy na odpowiedzialność Klienta.
 • Termin wykonania usługi od momentu odebrania odzieży przez pralnie jest ustalany w momencie odbioru.
 • Wysokość opłat za usługi określa cennik pralni.
 • Opłata za usługę pobierana jest z góry.
 • Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z odzieży, szczególnie gdy plamy są stare lub były uprzednio zapierane.
 • Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za guziki, klamry, flizelinę, zamki, ściągacze gumowe, wady materiału, poduszki. W razie stwierdzenia możliwości ich uszkodzenia, Klient wyraża zgodę na ich odprucie, w innym przypadku pranie odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 • Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
 • W przypadku zaginięcia lub zniszczenia odzieży pralnia zobowiązuje się zwrócić Klientowi do 60% wartości danej odzieży.
 • W przypadku nieodebrania odzieży w ciągu 60 dni od wyznaczonego terminu, zostaje ona oddana na cele dobroczynne.
 • Pralnia może odmówić wykonania usługi przed przyjęciem odzieży lub odstąpić od usługi gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.
 • Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru garderoby. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń ze strony Klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 • Odzieży bez paragonu-zlecenia nie wydajemy.

Dane kontaktowe

Aleja Generała Władysława Andersa 9
20-249 Lublin

Telefon: 81 465 25 06

E-mail: rblublin@interia.pl

Nasze usługi
1

Odplamianie

2

Pranie zasadnicze

3

Suszenie

4

Prasowanie

5

Pakowanie